Sap Parçalama Makinası

NOBILI Malçlama Makinaları, Mısır, Pamuk, Ayçiçeği, Buğday gibi tarla ürünlerinin hasattan sonraki anız üzerindeki kalıntılarını toplayıp parçalayarak tarla yüzeyine seren veya savuran, ağaç ve budanmış dalların, bağ ve meyve bahçelerindeki artıkların pancar, patates yaprakları, çayır ve benzeri alanlardaki artıkları parçalayarak organik materyale çeviren tarım aracıdır. NOBILI malçlama makinaları, çok amaçlı olup değişik tarımsal alanlarda kullanılabilmektedir. Sağlam yapısal özelliği şok darbelere karşı dayanıklılık göstermektedir.

MALÇ İŞLEMİNİN YARARLARI

* Toprağı ve tarım alanların besin maddelerince zenginleştirilip özellikle Azot elementinin kazandırılması ve toprağın fiziksel özelliğini düzeltmesi,

* Açık tarlalardan hasat sonrası ürünlerin arta kalan saplarından temizlenmesi ve organik atıkların toprağa geri dönüşümünün sağlanması,

* Toprak neminin muhafaza edilmesi (Su kaybı hızının azaltılması)

* Rüzgar ve su erozyonunun engellenmesi. (Rüzgar ve suyun toprak partiküllerini sürüklenmesini önler.)

* Toprağa hava girişini iyileştirir ve toprak ısısını dengeler {malç materyali bitki köklerini kış soğuklarına karşı korur, yazın serin tutar.)

* Hastalık ve zararlılara karşı direnç kazandırır. Malç materyali (organik atıklar) hastalıklara maruz ortamı yok eder. Bu yolla ilaç kullanımı azalır ve yabani otların çıkmasına da engel olunur.

* Anız yakılmasının önüne geçerek topraktaki canlı organizmanın ve organik materyalin yok edilmesini önlemektedir.

* Bu uygulama çiftçilerimize kaliteli üretim ve en az %30 oranında verimlilik artışı sağlamaktadır.

Yukarıda belirtilen bu özellikler, bütün çiftçilerimiz yanında özellikle organik tarım yapan tarımcılarımızın malç yapan makinelere ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır.

 

 

NOBILI BNU MALÇLAMA MAKİNALARI

Bütün tarımsal alanlardaki, her türlü bitkisel kalıntıyı malç yapılacak ürüne uygun değişik tip ve sayılardaki bıçaklarla değiştirmek suretiyle organik materyale çevirerek tarım ürünlerinde önemli oranda verim artışı sağlar.


Hasat sonrası açık tarla malçlamasında mısır, ayçiçeği, pamuk, buğday, çeltik sapları ve ayrıca odunsu materyal, budanmış ağaç dalları üniversal veya üniversal kompost tip bıçak, meyve bahçeleri, bağ araları, pancar patates yaprakları için hammer tip bıçakların kullanılması uygundur. Makinanın arkasındaki kapak açılarak parçalanan materyalin tarla yüzeyine dağıtılması sağlanmaktadır.

NOBILI BNE MALÇLAMA MAKİNALARI

Bağ-bahçe, havuç, patates yaprakları, çayır-çimen gibi otlu araziler ve park-bahçeler için uygun aletlerdir. Alet arkasındaki baskı merdanesi organik materyalin savrulmadan aynı yerde baskılanmasını sağlamakta ve derinlik ayar kontrolü görmektedir.
Rotor üzerindeki dizili bıçaklar bitkisel artıkların altında kalan toprak yüzeyindeki taş-toprak gibi maddelere dokunmamaktadır.
Ağaç dalları, çalı-çırpı için üniversal tip, bahçe, çayır ürün yaprakları için palet tip bıçak kullanılması uygundur. NOBILI rnalçlama makinaları TARAL satış ve servis hizmetleri garantisi altında piyasaya arz edilmektedir. Tüm ürünlerin CE sertifikası olup, 2 yıl garantilidir.

Traktör hidrolik kollarına 3 noktadan asılarak kuyruk milinden (540 devir / dakika) ara şaftı ile hareket almaktadır. Alet üzerindeki redüktörden hareket alarak kayış kasnak sistemi ile alttaki parçalayıcı  bıçakları üzerinde taşıyan 2200’ün üzerinde devirle dönen rotora intikal ettirilir.
Alet arkadan bakılınca merkezden sağ tarafa doğru mekanik ve hidrolik olarak kaydırılmak suretiyle ağaç aralarının işlenmesini sağlamaktadır.
Rotar üzerinde yer alan bıçak tipleri yapılacak malçlama işine uygun seçeneklere sahiptir. Aşağıda yapısal özellikleri ve sayıları farklı bıçak tipleri ve tabloda iş genişlikleri, güç ihtiyaçları, sağa sola kayma ölçüleri ve diğer teknik özellikler verilmiştir.