BP MADENİ YAĞLAR

Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcılarından biri olan BP, bir asıra yaklaşan sürede akaryakıt dağıtım, pazarlama, rafinaj alanındaki girişimleri ile Türk ekonomisine önemli katkılarda bulundu.

BP ve Türkiye
The British Petroleum Company Türkiye’de ilk ticari faaliyetlerine 1912 yılında başladı. Bu tarihten 1949 yılına kadar Steaua Romana adı altında çalışmalarını sürdüren şirket, daha sonra Anglo Iranian Oil Company Limited adını aldı. 1953 yılında ise BP Agean Limited olarak unvan değiştirdi.
Bp Agean Limited şirketinin, Türk Ticaret Kanunu hükümetlerine göre yeniden tesis edilip Türk şirketi olarak tescil ve ilan edilmesi ise 1957 yılında gerçekleşti. Bu tarihten itibaren BP Petrolleri Anonim Şirketi, akaryakıt ve madeni yağ konularındaki faaliyetleri ile ticari hayatta yerini aldı.
Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcılarından biri olan BP, bir asıra yaklaşan bu süre içerisinde akaryakıt dağıtım, pazarlama, rafinaj alanındaki girişimleri ile Türk ekonomisine önemli katkılarda bulundu, adeta Türk ekonomisi ile birlikte büyüdü, gelişti.
Bu zaman dilimi içinde yatırım alanlarını genişleten BP, bugün Türkiye’de akaryakıt ve madeni yağlar dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yanısıra, BP Gaz (LPG), Ticari ve Endüstriyel Yakıtlar, Petrol Arama, Gaz ve Enerji gibi iş kollarıyla da temsil edilmektedir.
BP’nin uluslararası iş kolları arasında yer alan BP Havacılık, BP Kimyevi Maddeler ve Bp Deniz Yakıtları da Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yeni marka, yeni logo, yeni değerler
1 Ocak 1999 tarihinde Amoco ile birleşmenin ardından, 21. yüzyılın başında ARCO ve Castrol gibi güçlü markaları da bünyesine dahil eden BP, dünyadaki hızlı gelişime ve yeni ekonomiye uyum sağlamak amacıyla küresel ölçekte bir değişim sürecine de girmiş oldu. Bu sürecin ilk adımı olarak yeni bir marka ve logo oluşturdu.
BP’nin tüm dünyada günde 10 milyon kişiye sunduğu, petrol ve doğalgazdan güneş enerjisine kadar bütün enerji çeşitlerinin dinamiğini yansıtmak hedefiyle yaratılan yeni logo, şirketin çevreye duyarlı, ilerlemeye açık, yenilikçi, performansa odaklı yeni marka değerlerini temsil etmektedir.
Amoco ağındaki değişimden 20, BP istasyonlarının modernizasyon çalışmalarından 12 yıl sonra gerçekleşen bu değişim hamlesi, grubun, perakende (akaryakıt pazarlama) iş kolunu dünya çapında büyütme ana hedefinin bir parçasını oluşturuyor.