Tarım Bakanlığı tarafından tarımsal alet ve ekipman alımlarında hibe desteği verileceği bildirildi.

Tarım Bakanlığı’nca yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarımsal arazisi olan ve Tarım Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan tüm çiftçilere, makine ekipmanları almak için başvurmaları durumunda, alınacak alet ekipmanın yüzde 50’si hibe olarak verilecektir. Kalan yüzde 50’lik kısım ise çiftçinin kendisi tarafından ödenecektir.

Yüzde 50 hibe desteği verilecek makine ekipmanları şu şekilde sıralanıyor:
“Anıza direkt ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balya makinesi, basınçlı sulama sistemi, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi, güneş kolektörü, hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, mısır hasat tablası, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, rüzgar makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, tambur filtre, taş toplama makinesi, toprak frezesi,. yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi”

Makine alımında hibe desteğinin yapılmasındaki amacın tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek olduğu kaydedildi.