Kurumsal saygınlığın korunmasına, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına, çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerinin arttırılmasına, kendilerini ve işlerini geliştirmesine yöneliktir.

•Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik yurtiçinde ve yurtdışında eğitim almalarını sağlamak,

•Çalışanın teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip etmesini, uyum sağlamasını, yeni gelişen durumlara adapte olmasını desteklemek,

•Çalışanın eğitime özendirilmesini sağlamak için gerekli motivasyonu sağlamak,

•Çalışanın çalışırken öğrenmesini, öğrendikçe gelişmesini, daha yüksek seviyedeki bilgilere gereksinim duymasını ve yeniden öğrenmesini sağlamak,

•Farklı iş grupları için uygun içeriklerde eğitim programları sunmak.