Toros Gübre ve Koruma Entec Gübre

 

 

Tüm canlılar gibi bitkiler de büyümeleri, gelişmeleri ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmeleri için gelişme ortamlarından (toprak ve atmosfer) bazı maddeleri almak mecburiyetindedirler. Bitkilerin gelişme ortamlarından aldıkları maddelere bitki besin maddesi adı verilir.

Bitki besin maddelerinin gelişme ortamından alınma mekanizması, bitki bünyesinde taşınması, güneş enerjisi, havanın karbondioksiti ve topraktan alınan su ile birlikte bitki bünyesinde oluşan bir seri metabolizma olayları sonucunda ürünün meydana gelmesini inceleyen bilim dalı bitki beslemedir. Önemli olan bitkilerin dengeli beslenmesi, yüksek ve kaliteli ürün vermesidir.

Bitki besleme ürünlerimize ait resim ve özet bilgilere sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Resim ve bilgiler genel tanıtım amaçlıdır. Ürünlerimizin şekil ve renklerinde farklılık olabilir ancak içerdikleri bitki besin maddeleri standartlara uygun ve tescillidir.

 

1- TOROS GÜBRE ÇEŞİTLERİ:

a) Klasik Gübreler:

Tüm canlılar gibi bitkiler de  büyümeleri, gelişmeleri ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmeleri için gelişme ortamları olan toprak ve atmosferden bazı maddeleri almak zorundadırlar.
Zamanla fakirleşen veya bünyesinde gerekli bitki besin maddelerini yeterince içermeyen topraklarda, bitkilerin gelişme için gerek duyduğu bitki besin maddeleri tam karşılanamadığından, eksik olan bitki besin maddeleri gübrelemeyle toprağa kazandırılır.
Klasik Gübreler, özellikle  tarla, bahçe  bitkileri ve meyveciliğe yönelik,  ürünün  gerek duyduğu bitki besinlerini toprağa vererek  yüksek verim ve kalitede ürün hasadı  elde etmek üzere  geliştirilip çeşitlendirilmiş gübrelerimizdir.

Tüm canlılar gibi bitkiler de  büyümeleri, gelişmeleri ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmeleri için gelişme ortamları olan toprak ve atmosferden bazı maddeleri almak zorundadırlar.
Zamanla fakirleşen veya bünyesinde gerekli bitki besin maddelerini yeterince içermeyen topraklarda, bitkilerin gelişme için gerek duyduğu bitki besin maddeleri tam karşılanamadığından, eksik olan bitki besin maddeleri gübrelemeyle toprağa kazandırılır.
Klasik Gübreler, özellikle  tarla, bahçe  bitkileri ve meyveciliğe yönelik,  ürünün  gerek duyduğu bitki besinlerini toprağa vererek  yüksek verim ve kalitede ürün hasadı  elde etmek üzere  geliştirilip çeşitlendirilmiş gübrelerimizdir.

CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat)
AN (Amonyum Nitrat)
AS (Amonyum Sülfat)
Üre
TSP (Triple Süper Fosfat)
NSP (Normal Süper Fosfat)
DAP (Diamonyum Fosfat)
PS (Potasyum Sülfat)
20.20.0 (Kompoze)
20.20.0 + Zn (Süper Kompoze)
15.15.15 (Kompoze)
15.15.15 + Zn (Süper Kompoze)
15.15.15 + 15S (Gold)
10.20.20 + 6S + Zn (Süper Gold)
25.5.10 (Kompoze)
20.32.0 + 6S + Zn (Özel Pamuk)
18.24.12 + 4S + Zn (Özel Mısır)

b) Özel Gübreler

Tüm canlılar gibi bitkiler de  büyümeleri, gelişmeleri ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmeleri için gelişme ortamları olan toprak ve atmosferden bazı maddeleri almak zorundadırlar.

Zamanla fakirleşen veya bünyesinde gerekli bitki besin maddelerini yeterince içermeyen topraklarda, bitkilerin gelişme için gerek duyduğu bitki besin maddeleri tam karşılanamadığından, eksik olan bitki besin maddeleri gübrelemeyle toprağa kazandırılır.

Özel Gübreler,  suda tamamen çözünen özellikleri ile tıkanıklıklara yol açmayıp modern sulama sistemlerinin tam verimlilikle kullanılmasını sağlayan; topraktan veya yapraktan uygulama yoluyla bitki besinlerini toprağa kazandırarak, yüksek verim ve kalitede ürün hasadı  elde etmek üzere  geliştirilip çeşitlendirilmiş gübrelerimizdir.

Kalsiyum Nitrat
Magnisal (Magnezyum Nitrat)
MAP (Mono Amonyum Fosfat)
MKP (Mono Potasyum Fosfat)
Potasyum Nitrat
Solupotas
Torosol 20.20.20 + TE
Torosol 15.30.15 + TE
Torosol-18-18-18
Torosol-16-6-31

c) İz Elementler

Bitkilerin gelişme ortamından çok fazla miktarda aldıkları karbon,hidrojen, oksijen, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt besin elementlerine makro besin elementi ve bunların yanında çok az miktarda aldıkları demir, mangan, çinko, bakır, molibden, kobalt, klor besin elementlerine de mikro besin elementi (iz element) adı verilmektedir.

Bitki bünyesinde çok az bulunmalarına rağmen bitki bünyesinde tüm fizyolojik ve biyokimyasal olaylarda, bitkilerde enzimatik tepkimelerde önemli görevler alırlar. Bu mikro besin elementlerinin gerek toprakta yarayışlılığını ve gerekse bitki bünyesinde işlevlerini etkileyen bir çok etmen vardır. Toprakta yetersiz ve dengesiz düzeyde bulunmaları halinde eksiklikleri sıkça görülür.

Toros Tarım, 2008 yılında İspanyol mikroelement bitki besleme ürün grubunu da yelpazesine dahil etmiştir. Yüksek verim ve kalite elde edebilmek için önemli yere sahip olan demir ve çinko gibi mikroelementlerin özel karışımlarından oluşan ürün grubu, UltraFerro, Tradecorp AZ II, Tradecorp Zn, Tradecorp Fe ve Tradecitrus olmak üzere beş farklı seçenekten oluşmaktadır. Ayrıca söz konusu ürünlerin tamamının şelatlı olması, Türkiye’nin toprak ve su yapısının yüksek pH’lı olması nedeniyle mikroelementlerin bitkiler tarafından yeterince etkili bir şekilde kullanılamaması sorununu da ortadan kaldırmaktadır.

Tradecitrus
Tradecorp Fe
Tradecorp Zn
Tradecorp Az II
Ultraferro

2- KORUMA ENTEC GÜBRE ÇEŞİTLERİ

Azotlu bileşikler toprakta sürekli değişim ve hareket halindedirler. Bitkilerin azotu etkin olarak alması ve kullanması ile bitki gelişiminin dengeli ve düzenli bir şekilde yürümesi sayesinde, verim ve kalite garanti altına alınmaktadır. ENTEC® gübreleri sayesinde gübrelerin ihtiva ettiği amonyum azotu DMPP sayesinde amonyumdan nitrata dönüşümü yavaşlatılmakta, bu yavaşlatma neticesinde bitkinin alabileceği formdaki azot düzenli ve uzun süreli toprakta alınabilir halde kalmaktadır. Böylece verilen azotun  alınım ve kullanım etkinliği yükselmektedir.

Ürünler N P2O5 K2O MgO S B Zn
ENTEC® 26 26 13
ENTEC® 25-15 25 15
ENTEC® 20-10-10 20 10 20 1,3
ENTEC® Special 12 12 17 2 8 0,02 0,01
ENTEC® perfect 15 7 17 2 9 0,02 0,01

 

İçerik, %


Özellikler

ENTEC® gübreleri amonyum inhibitörü (satbilizatörü) içeren mineral gübrelerdir. Bu sayede amonyum azotunun nitrata dönüşümü yavaşlatılarak, azot satbil (yıkanmaz) hale gelmektedir. ENTEC® gübreleri uygulandıktan sonra hemen etkilerini göstersinler diye bir miktar nitrat da ihtiva etmektedirler. Bunun anlamı; bitkiler ortamdaki azotun her iki formunu eş zamanlı alarak daha dengeli, uzun süreli ve etkili beslenmiş olmaktadır. ENTEC® gübreleri sadece azotlu-kükürtlü olabildikleri gibi, çok yaygın olarak bilinen Nitrophos®/Nitrophoska® markalarıyla üretilen çok kaliteli, azotlu-fosforlu, ya da azotlu-fosforlu ve potaslı kompoze gübrelere dayanan gübrelerden oluşmaktadır. ENTEC gübreleri sorunsuz depolama, granül gübre yapısının kalitesi ile uygulama kolaylığı ile bilinmektedirler.

Etki

Dengeli bir azot beslemesi için amonyum ve nitrat azotu ile gübreleme büyük önem taşımaktadır. Genel olarak bitkiler, verilen azotu her iki formda da alırlar. Ancak etki bakımından her iki form birbirinden farklılıklar göstermektedir: Amonyum toprakta nitrata göre daha yavaş hareket eder. Amonyum humus ve kil mineralleri ile humuslu bileşiklerin yüzeyine bağlanmaktadır. Böylece amonyum azotu toprakta daha az yer değiştirir. Bu yüzden bitki kökleri azotu alabilmeleri için amonyuma doğru büyürler. Bu özelliğinden dolayı amonyum nitrata göre etkisini daha geç gösterir. Nitrat toprak çözeltisinde çok hareketlidir ve kolaylıkla kök bölgesine ulaşabilir. Bu yüksek hareketliliğin en önemli olumsuz özelliği ise kısa bir süre içerisinde nitrat azotunun kolaylıkla kök bölgesinin dışına çıkması ve bitkilerin bu azot kaynağından yararlanamamasıdır. Bu olumsuz durum özellikle kumlu, geçirgen topraklarda, aşırı yağış ve sulama koşullarında çok önemli sorun oluştururken, kısa köklü ve yavaş kök salan, az kök oluşturan bitkilerde önemli besleme sorunlarına neden olmaktadır.

ENTEC® –DMPP Amonyum Stabilizatörü

Amonyum toprakta bakteriler vasıtasıyla nitrit üzerinden nitrata dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm (Nitrifikasyon) toprak özellikleri ve sıcaklığa bağlı olarak birkaç saat, ya da bir kaç gün içerisinde olmaktadır. Dönüşümün hızlı olması bitkiler için alınabilecek azot formunun nerdeyse tamamının nitrat formuna dönüşmesi sonucu ortaya çıkarmaktadır. Bu dönüşüm amonyum inhibitörlerinin devreye girmesiyle yavaşlatılmaktadır. Bu inhibitörler (=Satbilizatör) Nitrifikasyon denilen olayı oldukça yavaşlatma özelliğine sahiptirler. ENTEC® sayesinde azot dönüşüm süreci 10 haftaya kadar uzayabilmektedir. Böylece nitrata dönüşüm, sıcaklığa bağlı olarak yavaş ve düzenle olarak yürümesi sayesinde, bitkinin büyüme ve gelişme hızına göre de azot ihtiyacı karşılanmış olmaktadır. Dolayısıyla bu dönem içerisinde azotun kök bölgesinin dışına çıkması, yıkanması ve gaz halinde havaya karışması da engellenmiş olmaktadır.

Avantajlar

Kısaca ve anlaşılır bir şekilde ENTEC® Gübrelerinin avantajları:

ENTEC® hava koşullarına çok bağımlı olmadan etki eder

Gübrelemenin öne çekilmesi ile iş yükünün dengelenmesi, daha az gübre uygulaması ile işgücü ve zamandan tasarruf

Ürün verimi ve kalitesi garanti altına alınır

Daha iyi azot alınımı ve daha düşük azot yıkanması

ENTEC gübreleri gübrelemeden sonra hızlı etki için azotun bir bölümü nitrat formundadır. Bu gübrelerle gaz halinde daha az azot kaybı olur, bitkilerin kükürt ihtiyacı karşılanır

Daha iyi kök gelişimi

Gübre serperken granül kalitesinin farkı daha iyi görülür

Gübreleme Önerileri

Kullanımla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilmek istediğiniz bitki ismini tıklayınız.

Bitkilerde herhangi bir besleme riski oluşturmadan gübreleme uygulamaları birleştirilebilir.

Geleneksel gübrelerle 3 kez üst gübrelemesi gerektiren bitkilerde, ENTEC® gübreleri ile 2 uygulamada yapılır.

Daha ayrıntılı bilmek mi istiyorsunuz?

Burada ENTEC® gübrelemesi ile ilgili güncel bilgiler bulabilirsiniz:

ENTEC® Gübreleri (pdf, 4.71 MB)